Üdvözlöm Pogány község honlapján!

Szeretném néhány mondattal bemutatni településünk történetét: Első     írásos     emlékünk     1181-ből     származik,     a     környék     falvainak felsorolása     közt.     1334-ben     már     állt     Szent     Borbálának     szentelt templomunk     a     mai     falutól     északra,     valahol     a     jelenlegi     fenyves területén.   A   török   hódoltság   alatt   néptelenedett   el   a   terület,   majd   a XVII. század végén éledt újjá a falu, de már a mai területén. A    XVIII.    században    a    törökök    elől    menekülő    horvátok    és    bosnyákok érkeztek   és   telepedtek   le.   1732-ben   30-32   család   élt   itt,   ez   160-190 lélekszámot       jelentett.       Volt       szőlőjük,       dohányt       termeltek,       az állatállományon    kívül    12    méhkasuk    is    volt    a    Conscriptio    Domestica (házadó összeírás) szerint. Az   akkori   családok   Dragovac,   Dugalia,   Sztanics,   Szalancsanin,   Vladika, Bernics   leszármazottai   a   mai   napig   itt   laknak.   1791-ben   már   601-en voltunk,   1845-ben   építettük   az   első   iskolát.   Az   1800-as   évek   második felében     német     nemzetiségiek     költöztek     a     faluba,     így     lett     több nemzetiségű   Pogány.   1891-ben   már   katolikus   és   evangélikus   iskolába   is járhattak    a    gyerekek.    A    XX.    század    vérzivataraiban    sokan    vesztették életüket, neveiket a temető márványoszlopának táblái őrzik. Nézzen   körül   nálunk,   szívesen   látjuk   falunkban,   vagy   akár   itt   a   virtuális világban is! Dragovácz Ágnes   polgármester

Mottónk:   “Pogányban egy család lakik, 1200-an vagyunk.” 

Fotó galéria

Pogány