Pogány

Üdvözlöm Pogány község honlapján!

Szeretném néhány mondattal bemutatni településünk történetét: Első     írásos     emlékünk     1181-ből     származik,     a     környék     falvainak felsorolása     közt.     1334-ben     már     állt     Szent     Borbálának     szentelt templomunk     a     mai     falutól     északra,     valahol     a     jelenlegi     fenyves területén.   A   török   hódoltság   alatt   néptelenedett   el   a   terület,   majd   a XVII. század végén éledt újjá a falu, de már a mai területén. A    XVIII.    században    a    törökök    elől    menekülő    horvátok    és    bosnyákok érkeztek   és   telepedtek   le.   1732-ben   30-32   család   élt   itt,   ez   160-190 lélekszámot       jelentett.       Volt       szőlőjük,       dohányt       termeltek,       az állatállományon    kívül    12    méhkasuk    is    volt    a    Conscriptio    Domestica (házadó összeírás) szerint. Az   akkori   családok   Dragovac,   Dugalia,   Sztanics,   Szalancsanin,   Vladika, Bernics   leszármazottai   a   mai   napig   itt   laknak.   1791-ben   már   601-en voltunk,   1845-ben   építettük   az   első   iskolát.   Az   1800-as   évek   második felében     német     nemzetiségiek     költöztek     a     faluba,     így     lett     több nemzetiségű   Pogány.   1891-ben   már   katolikus   és   evangélikus   iskolába   is járhattak    a    gyerekek.    A    XX.    század    vérzivataraiban    sokan    vesztették életüket, neveiket a temető márványoszlopának táblái őrzik. Nézzen   körül   nálunk,   szívesen   látjuk   falunkban,   vagy   akár   itt   a   virtuális világban is! Dragovácz Ágnes   polgármester

Mottónk: 

“Pogányban egy család lakik, 1200-an vagyunk.” 

HÍREK Meghívó a Pogányi Nyár 2017 rendezvényeire Áramszünet lesz augusztus 22-én. Az érintett utcák az EON hirdetményében olvashatók. Pogány Községi Önkormányzata 60/2017 (VIII) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a 08/5 és a 012/15 hrsz. ingatlanokat a repülőtér mellett megvalósítandó új üzem létesítése érdekében. A módosítási eljárás lefolytatásának érdekében lakossági fórumot hirdet az Önkormányzat, melynek részletes meghívója ITT olvasható! Az érintett terület építési szabályzatának módosítása, illetve annak tervezete ITT tölthető le.

Pogány

Üdvözlöm Pogány község honlapján!

Szeretném néhány mondattal bemutatni településünk történetét: Első     írásos     emlékünk     1181-ből     származik,     a környék   falvainak   felsorolása   közt.   1334-ben   már állt   Szent   Borbálának   szentelt   templomunk   a   mai falutól      északra,      valahol      a      jelenlegi      fenyves területén.   A   török   hódoltság   alatt   néptelenedett   el a   terület,   majd   a   XVII.   század   végén   éledt   újjá   a falu, de már a mai területén. A     XVIII.     században     a     törökök     elől     menekülő horvátok   és   bosnyákok   érkeztek   és   telepedtek   le. 1732-ben      30-32      család      élt      itt,      ez      160-190 lélekszámot      jelentett.      Volt      szőlőjük,      dohányt termeltek,   az   állatállományon   kívül   12   méhkasuk   is volt    a    Conscriptio    Domestica    (házadó    összeírás) szerint. Az    akkori    családok    Dragovac,    Dugalia,    Sztanics, Szalancsanin,   Vladika,   Bernics   leszármazottai   a   mai napig    itt    laknak.    1791-ben    már    601-en    voltunk, 1845-ben   építettük   az   első   iskolát.   Az   1800-as   évek második   felében   német   nemzetiségiek   költöztek   a faluba,    így    lett    több    nemzetiségű    Pogány.    1891- ben     már     katolikus     és     evangélikus     iskolába     is járhattak   a   gyerekek.   A   XX.   század   vérzivataraiban sokan     vesztették     életüket,     neveiket     a     temető márványoszlopának táblái őrzik. Nézzen    körül    nálunk,    szívesen    látjuk    falunkban, vagy akár itt a virtuális világban is! Dragovácz Ágnes   polgármester

Mottónk: 

“Pogányban egy család lakik, 1200-an vagyunk.”